CertificateExpire

PowerShell SSL Certificate Check

Merhaba eğer yapınızda bulunan websitelerinin sertifikalarının expire date sürelerini takip etmekte zorlanıyorsanız aşağıda hazırladığım script betiği ile bu işlemi otomatik hale getirebilirsiniz. $Uri = [uri]::new("https:\\www.twitter.com") $Request = [System.Net.WebRequest]::CreateHttp($Uri) $Request.ServerCertificateValidationCallback +=…
Read More