PowerShell Folder Or File Access Determination

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Merhaba Exchange Zeroday yaşadığımız bugünlerde belirtilen path üzerinde değiştirilmiş olan dosyaları veya klasörleri bulan ufak bir script geliştirdim. Kodları ve örnek çalıştırma şeklini aşağıda bulabilirsiniz.

 

Function Get-AccessFileOrFolder {
[Cmdletbinding()]
Param(
  [ValidateScript(
    {
      Test-Path -Path $_
    }
  )]
  [Parameter(Mandatory)]
  [string]$Path,
  [Parameter(ParameterSetName = "File")]
  [switch]$File,
  [Parameter(ParameterSetName = "Folder")]
  [switch]$Folder,
  [Parameter(ParameterSetName= "Default")]
  [switch]$FolderOrFile,
  [Parameter(Mandatory)]
  [int]$Days
)

  BEGIN {
  
  }
  PROCESS {
    switch ($PSBoundParameters.Keys)
    {
      "File"     { $Object = Get-ChildItem -Path $Path -File | Where-Object {$_.LastWriteTime -ge (Get-Date).AddDays(-$Days)}}
      "Folder"    { $Object = Get-ChildItem -Path $Path -Directory | Where-Object {$_.LastWriteTime -ge (Get-Date).AddDays(-$Days)}}
      "FolderOrFile" { $Object = Get-ChildItem -Path $Path | Where-Object {$_.LastWriteTime -ge (Get-Date).AddDays(-$Days)}}
    }
  }
  END {

   switch ($PSBoundParameters.Keys)
    {
      "File"     { $Object | Select-Object -Property FullName,CreationTime,LastWriteTime,@{n='WriteDays';e={(New-TimeSpan -Start $_.LastWriteTime).Days}},Extension}
      "Folder"    { $Object | Select-Object -Property FullName,CreationTime,LastWriteTime,@{n='WriteDays';e={(New-TimeSpan -Start $_.LastWriteTime).Days}}}
      "FolderOrFile" { $Object | Select-Object -Property FullName,CreationTime,LastWriteTime,@{n='WriteDays';e={(New-TimeSpan -Start $_.LastWriteTime).Days}},Extension}
    }
    
  }
 

}

Get-AccessFileOrFolder -Path C:\ -Folder -Days 10 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Bir Cevap Yazın

Find NULLED WordPress Themes and Plugins at NulledHub.net