PowerShell SSL Certificate Check

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Merhaba eğer yapınızda bulunan websitelerinin sertifikalarının expire date sürelerini takip etmekte zorlanıyorsanız aşağıda hazırladığım script betiği ile bu işlemi otomatik hale getirebilirsiniz.

$Uri = [uri]::new("https:\\www.twitter.com")
$Request = [System.Net.WebRequest]::CreateHttp($Uri)
$Request.ServerCertificateValidationCallback += [System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback
$response = [System.Net.HttpWebResponse]$Request.GetResponse()
$response.Close()

[X509Certificate]$Cert = $Request.ServicePoint.Certificate
[System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2]$CertTwo = [System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2]::new($Cert) 

return [pscustomobject]@{
  DNSNameList = $CertTwo.DnsNameList
  Subject   = $CertTwo.Subject
  RequestTime = $CertTwo.NotBefore
  ValidDate  = $CertTwo.NotAfter
  CertAge   = (New-TimeSpan -Start (Get-date) -End $CertTwo.NotAfter).Days
}

 

Ercan ESE

Consultant and Trainer

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Bir Cevap Yazın

Find NULLED WordPress Themes and Plugins at NulledHub.net