PowerShell Orphan User Profile Finder

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sunucular üzerinde silinen kullanıcıların profilleri siz silene kadar duracaktır. Farklı yöntemler kullanarak bu kullanıcıların profilleri kaldırabilirsiniz. (Bkz:GPO) Biz daha farklı bir yöntem olan PowerShell ile daha esnek bir yolla kullanıcıları bulabilir hatta temizleyebiliriz. Aşağıdaki kod bloğu scripti çalıştırdığınız domaine üye bilgisayarlada silinmiş kullanıcı profili veya profillerinin var olup olmadığını kontrol eder.

 

Scripti çalıştırabilmek için kod içerisine yazdığım $SharePath değişkenine Everyone Read/Write yetkileri verilmelidir. 

 

$GetProfiles = Get-CimInstance -ClassName win32_UserProfile
$SharePath  = "\\Share" #Everyone açık bir paylaşım yolu girilmeli.
$obj = @()
foreach($profiles in $GetProfiles){
    try {
       $null = $objSID = New-Object -TypeName System.Security.Principal.SecurityIdentifier($profiles.SID) -ErrorAction Stop 
       $null = $objSID.Translate( [System.Security.Principal.NTAccount]) 
    }
    catch
    {
      $obj += ([pscustomobject]@{
        MachineName = $env:COMPUTERNAME
        OrphanUser = $profiles.LocalPath.Split('\')[2]
        Size    = (Get-ChildItem -Path $profiles.LocalPath -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue | Measure-Object -Property Length -Sum | Select-Object -Property @{
                n='GB';
                e= {[math]::Round($PSItem.Sum / 1GB)}
              }).GB

      })
    }
}

$obj | Export-Csv -Path "$SharePath\Orphanreport.csv" -NoTypeInformation -Append

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Bir Cevap Yazın

Find NULLED WordPress Themes and Plugins at NulledHub.net